Ψηφιακές Συλλογές Σπάνιων Βιβλίων της Κυπριακής Βιβλιοθήκης

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο έρευνας το οποίο διασφαλίζει την ανοικτή πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας το οποίο παρέχει στους χρήστες, πρωτίστως, τη δυνατότητα της άμεσης και εξ αποστάσεως πρόσβασης στη γνώση και ακολούθως τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τα σύγχρονα μέσα έρευνας και αξιοποίησης πληροφοριών, μέσα από ένα εύχρηστο και συνάμα λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον.

Στόχος της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης είναι η συνεχής ανάπτυξη του υλικού της πάντοτε αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να διαφυλάξει σημαντικό μέρος του έντυπου υλικού από τη φθορά του χρόνου αλλά και της χρήσης και αφετέρου να καταστήσει το υλικό της προσβάσιμο στο ευρύ κοινό.


Υπηρεσία Διαδικτύου | Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού