Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - Κυβερνητικές Εκδόσεις

Α/Α Περιγραφή Αρχείο
1 The Cyprus civil list 
2 Annual report of Limassol District after First Year of British Administration. July 1878-79
3 Cyprus Βlue Bοοk 1887-88
4 Cyprus Βlue Bοοk 1888-89
5 Cyprus Βlue Bοοk 1889-90
6 Cyprus Βlue Bοοk 1892-93
7 Cyprus Βlue Bοοk 1894-95
8 Cyprus Blue Book 1895-1896
9 Cyprus Blue Book 1896-1897
10 Cyprus Blue Book 1897-1898
11 Cyprus Blue Book 1898-1899
12 Cyprus Blue Book 1899-1900
13 Cyprus Blue Book 1900-1901
14 Cyprus Blue Book 1901-1902
15 Cyprus Blue Book 1902-1903
16 Cyprus Blue Book 1903-1904
17 Cyprus Blue Book 1904-1905
18 Cyprus Blue Book 1905-1906
19 Cyprus Blue Book 1906-1907
20 Cyprus Blue Book 1907-1908
21 Cyprus Blue Book 1908-1909
22 Cyprus Blue Book 1909-1910
23 Cyprus Blue Book 1910-1911
24 Cyprus Blue Book 1911-1912
25 Cyprus Blue Book 1912-1913
26 Cyprus Blue Book 1913-1914
27 Cyprus Blue Book 1914-1915
28 Cyprus Blue Book 1915-1916
29 Cyprus Blue Book 1917-1918
30 Cyprus Blue Book 1918-1919
31 Cyprus Blue Book 1919-1920
32 Cyprus Blue Book 1920
33 Cyprus Blue Book 1921
34 Cyprus Blue Book 1922
35 Cyprus Blue Book 1923
36 Cyprus Blue Book 1924
37 Cyprus Blue Book 1925
38 Cyprus Blue Book 1926
39 Cyprus Blue Book 1927
40 Cyprus Blue Book 1929
41 Cyprus Blue Book 1930
42 Cyprus Blue Book 1931
43 Cyprus Blue Book 1932
44 Cyprus Blue Book 1933
45 Cyprus Blue Book 1934
46 Cyprus Blue Book 1935
47 Cyprus Blue Book 1936
48 Cyprus Blue Book 1937
49 The Cyprus Gazette 1878-1884
50 The Cyprus Gazette 1885
51 The Cyprus Gazette 1886
52 The Cyprus Gazette 1887
53 The Cyprus Gazette 1888
54 The Cyprus Gazette 1889
55 The Cyprus Gazette 1890
56 The Cyprus Gazette 1891
57 The Cyprus Gazette 1892
58 The Cyprus Gazette 1893
59 The Cyprus Gazette 1894
60 The Cyprus Gazette 1895
61 The Cyprus Gazette 1896
62 The Cyprus Gazette 1897
63 The Cyprus Gazette 1898
64 The Cyprus Gazette 1899
65 The Cyprus Gazette 1900
66 The Cyprus Gazette 1901
67 The Cyprus Gazette 1902
68 The Cyprus Gazette 1903
69 The Cyprus Gazette 1904
70 The Cyprus Gazette 1905
71 The Cyprus Gazette 1906
72 The Cyprus Gazette 1907
73 The Cyprus Gazette 1908
74 The Cyprus Gazette 1909
75 The Cyprus Gazette 1910
76 The Cyprus Gazette 1911
77 The Cyprus Gazette 1912
78 The Cyprus Gazette 1913
79 The Cyprus Gazette 1914
80 The Cyprus Gazette 1915
81 The Cyprus Gazette 1916
82 The Cyprus Gazette 1917
83 The Cyprus Gazette 1918
84 The Cyprus Gazette 1919
85 The Cyprus Gazette 1920
86 The Cyprus Gazette 1921
87 The Cyprus Gazette 1922
88 The Cyprus Gazette 1923
89 The Cyprus Gazette 1924
90 The Cyprus Gazette 1925
91 The Cyprus Gazette 1926
92 The Cyprus Gazette 1927
93 The Cyprus Gazette 1928
94 The Cyprus Gazette 1929
95 The Cyprus Gazette 1930
96 The Cyprus Gazette 1931
97 The Cyprus Gazette 1932
98 The Cyprus Gazette 1933
99 The Cyprus Gazette 1934
100 The Cyprus Gazette 1935
101 The Cyprus Gazette 1936
102 The Cyprus Gazette 1937
103 The Cyprus Gazette 1938
104 The Cyprus Gazette 1939
105 The Cyprus Gazette 1940
106 The Cyprus Gazette 1941
107 The Cyprus Gazette 1942
108 The Cyprus Gazette 1943
109 The Cyprus Gazette 1944
110 The Cyprus Gazette 1945
111 The Cyprus Gazette 1946
112 The Cyprus Gazette 1947
113 The Cyprus Gazette 1948-1949
114 The Cyprus Gazette 1950-1951
115 The Cyprus Gazette 1952-1953
116 The Cyprus Gazette 1954-1955
117 The Cyprus Gazette 1956-1957
118 The Cyprus Gazette 1958-1959
119 The Cyprus Gazette 1960
120 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1961-1962
121 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1963-1964
122 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1967
123 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1968
124 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1969
125 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1970
126 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1971
127 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1972
128 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1973
129 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1974
130 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1975
131 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1976
132 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1977
133 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1978
134 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1979
135 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1980
136 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1981
137 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1982
138 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1983
139 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1984
140 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1985 Α
141 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1985 Β
142 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1986 Α
143 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1986 Β
144 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1987 Α
145 Επίσημη Eφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1987 ΒΥπηρεσία Διαδικτύου | Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού