Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - Ιστορία / Γεωγραφία

Α/Α Περιγραφή Αρχείο
1 Leprosy of Cyprus 
2 Ιστορία της νήσου Κύπρου από της Αγγλικής κατοχής μέχρι σήμερον τόμος Α'
3 Ιστορία της νήσου Κύπρου από της Αγγλικής κατοχής μέχρι σήμερον τόμος Β'
4 Ιστορία της νήσου Κύπρου από της Αγγλικής κατοχής μέχρι σήμερον τόμος Γ' 
5 Histoire des Archeveques Latins De l' ile de Chypre 
6 Storia della Guerra di Cipro
7 Κυπριακόν Λεύκωμα Ζήνων: έτος Α' 1914
8 Η Ορθόδοξος Εκκλησία εν Κύπρω επί Φραγκοκρατίας 
9 Report from the principal medical officers in Cyprus 
10 Φιλολογικαί επισκέψεις των εν τω βίω των νεοτέρων Κυπρίων Μνημείων των Αρχαίων
11 Correspondence respecting the riots at AlexandriaΙ
12 Geologie de l' ile de Chypre 
13 Correspondence relating to reforms in the system of revenue collection in Cyprus 
14 Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου 
15 Report on the locust campaign of 1884
16 Report on the Agricultural fund for the year ended 31st March 1903
17 Papers relating to the recent Revenue frauds in Cyprus 
18 Ιστορία και γενεαλογία της μεγάλης Κυπριακής οικογένειας Φραγκούδη και των συγγενικών οικογενειών 
19 Απομνημονεύματα των κατά το 1821 εν τη νήσω Κύπρω τραγικών σκηνών 
20 Zypern Reiseberichte iiber 
21 Commentari della guerra di Cipro
22 Histoire generale des Roiaumes de Chypre, de Jerusalem d' Armenie, et d' Egypte
23 Histoire generale des Roiaumes de Chypre, de Jerusalem et d' Egypte
24 Travels in Egypt, Nubia, Holy Land, mount Libanon and Cyprus in the year 1814
25 Κυπριακόν Ημερολόγιον 1908
26 Excerpta Cypria 
27 Κυπριακή κυψέλη 
28 Cipro Antica e Moderna 
29 Cyprus under British Rule 
30 Κύπρις 
31 A monograph of the main roads of Cyprus
32 From Cyprus to Zanzibar by the Egyptian Delta 
33 Griechische sitten und Gebrauche auf Cypern 
34 Les Gestes des Chiprois 
35 Histoire de l' art dans l' antiquite 
36 History of Art in Phoenicia and its dependencies vol.I
37 History of Art in Phoenicia and its dependencies vol.II
38 Terres Cuites orientales et Greco-Orientales
39 Το Ρωμαϊκό: οι Έλληνες ως άτομα, ως Έθνος, ως Κράτος από του 1821 - 1923
40 Le Peuple Grec aux Nations Liberales 
41 Περί των Αρχαίων Κυπρίων 
42 Τα Κυπριακά ήτοι Γεωγραφία, Ιστορία και Γλώσσα της Νήσου Κύπρου (Τόμος Πρώτος)
43 Τα Κυπριακά ήτοι Γεωγραφία, Ιστορία και Γλώσσα της Νήσου Κύπρου (Τόμος Δεύτερος)


Υπηρεσία Διαδικτύου | Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού