Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - Θρησκευτικά

Α/Α Περιγραφή Αρχείο
1 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού 
2 Χρονολογική Ακτίς ήτοι χρονολογία της παλαιάς διαθήκης
3 Βίβλος της Δημόσιας ευχής και τελέσεως μυστηρίων και των άλλων θεσμών και τελετών της εκκλησίας 
4 Πηδάλιον της νοητής νηός της μίας Αγίας και Καθολικής Εκκλησίας
5 Μαργαρίται ήτοι λόγοι διάφοροι του εν Αγίοις Πατρών ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου 
6 Ο ουράνιος πατήρ ομιλίαι επτά και μελέτη περί του σύγχρονου αθεϊσμού 
7 Ο επιγγελμένος και προσδοκώμενος Χριστός και αι περί αυτού προφητείαι
8 Περιγραφή Ιεράς μονής Κύκκου
9 Vies des Saints Allemands de L'eglise de Chypre 
10 Εκκλησιαστικαί μελέται 
11 Ope Domini Iesv Christi 
12 Εκκλησιαστική Σάλπιγξ περιέχουσα άπαντα τα χρήσιμα τοις ιεροψαλτίας 
13 The lands of the Messiah, Mahomet, and the Pope 
14 Δοκίμιον Εκκλησιαστικής Ιστορίας 
15 Νέον Αναστασιματάριον Υπηρεσία Διαδικτύου | Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού