Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - Φιλολογία

Α/Α Περιγραφή Αρχείο
1 Ποιήματα 
2 Κοινωνικός σύντροφος
3 Πέτρος ο Συγκλητικός: τραγωδία εις πέντε πράξεις  
4 Παλμοί 
5 Η ασθενής Λύρα
6 A winter pilgrimage 
7 Ο Βολεσλάος ή ο κλέπτης των Ανακτόρων
8 Είσοδος φυσικής Ακροάσεως κατ' Αριστοτέλην…
9 Γενέσεως και φθοράς περί κατ' Αριστοτέλη…
10 Ακτή 
11 Η μνηστή του Μαρωνίτου 
12 An attempt at a Bibliography of Cyprus 
13 Κύπρος Δούλη 
14 Τα Άπαντα 
15 Ανασκόπησις του πνευματικού βίου των Κυπρίων 
16 Η Ξάνθω 
17 Στοιχεία της Λογικής μεταφυσικής και Ηθικής 
18 Ο Αθανάσιος Διάκος και η Λεβέντισσα Κρυστάλλω 
19 Λευκάνθεμα: Ποιήσεις πρωτότυποι Παιδαγωγικαί 
20 In an enchanted island or a winter's retreat in Cyprus 
21 Χαλαρωμένη Λύρα 
22 Διάφοροι Λόγοι και Μελέται
23 Στόνοι
24 Ποιημάτια 
25 Nouak
26 Το Φρικτόν Λάθος 
27 Τοπωνυμικόν της Κύπρου Υπηρεσία Διαδικτύου | Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού