Page 279 - untitled

Basic HTML Version

£
2S0
]
V. SCHOOLS WHICH WERE NOT IN OPERATION' DURING THE YEAR.
NICOSIA DISTRICT.
Peristerona.
ArgaLi.
Kazivsran.
LAENvV'CA DISTRICT.
. Ki vi-jil.
'"' • Klavia.
LIMASSOL DISTRICT.
Episkopi Bovs.
Archimandrita.
- Mallia.
FAMAGUSTA, DISituui.
Lefkoniko.
Gouphoes.
Kornokipos.
Ayios Evstathios.
Platani.
*
Eptak'-mi.
PAPHOS DISTRICT.
Lapitheu *
Vrctza.
Saskiou.
KYRENIA DISTRICT.
Lapithos.
Kalochorio.
Anu-oloemi.
Kochat. '
Kalavasso.
Alamino.
Polemidia.
Kilani.
Anoyera.
Pergamos.
Artemi.
Synkrasi. .
Ovgoros.
Kri.lia.
Ayios Iakovos.
Khoulou.
Tremitkouia.
Stavrokonou.
Vasilia. -
Elcea.
Koutrnfa.
ryrgn.
Pissouri.
Porn m.ili.
GalinopornL
•;." 'ST
Z
-*V 2 •
Topji Keuy.
- • * .
:
•**-* * . - - •
Perivolia (Tnxomo.;
Kukiia. •'•.
Galatia.
Giaz.
Kato Arodes.
Avios Ermoloos.
Templos
Total 50 Schools