Page 249 - untitled

Basic HTML Version

[
250
]
N o m e of School.
N o m e of Schoolmaster or of Schoolmistress.
Annoal Salary.
N u m b e r of Scholar.
Boys. Giris. TOUL
IV. AIDED SCHOOLS.
NICOSIA DISTRICT.
Nicosia, 8. Antony
8. Saras
'. Phaneromeai, Girls
Ai-c*i»aian School
i
Kythraea, Ayios Andronikce
., Chardakiotissa
., Girls
Kaimakli, Girls
Ayios Dometios
Kato Lakkatamia
Deftera
Pera. Boys ...
Lithrodonda
Ayia Varvara
Xeri
Dali -..
Lympia
V'asiiios Mavroyanuia
Constantinos Papadopoulos
Pantelis Nicolaou
Constantinos Vasiliou
Y Nicolaos lacovides
Michael Bakirgides ...
Nicolaos Ierides
Ioannis Christophoron
Georgios N. Kranidioris
' Tbeano Parouti
Elpiniki Nicolaou '" ...
Orthodoxia loannou ...
__'_r.'.; ."J- — .'m. •
.,--.-_..-.?
Dorothea Abraamidou " " "*':
Athena Charalampon...
i
Irene Sara '
Penelope Demetriou ...
I-
I a.
t Karoutioun Astvadzadourian
Karaain E-.-avian
Athiaenou, Boys ..
„ Girls m.
Georgios Michaelides...
Jliltiades Hadji Vasnion
Polyxeni Papa Zacharia
Agla'ia Hadji Sara ...
Georgios Philippides „.
Onouphrios M. Poljdorides.,
Ioannis Crista loulid-s
Cii ry-ostome* Chrisrides
Stylianos Panayides
Xenophon Eliades _.
Antonios Loizides ...
Constantinos Petrides
Michael P. Olymbios^.
j Nearchus Gavriolid-ss...
( Michael Hj. Coustantinoa
Eleni Nicolaou... ...
:*-'*:
£ s. cp.
-»• ••
60 0 0 \
37 16 0
IS 6 0 ,
10 16 0
10 16 ,0 .
50 0 0 .,'•
50 0 0
18 0 0
10 0 0
59 0 0
19 16"'0 'Tl
.rr.^'.-.iHe-:,.^
14 8 0 f.'.'
..•Vft-i..-ri*'"
• .-.-... mttsr-.-tmtat.^:
13 io o':".••;
15 16 0
:
10 10 0
9 0 0
! 30 0 0 }
j 12 0 0 J
i
I
I
i
34 0 0
27 0 0
23 0 0
j 13 0 0
21 10 0
20 10 0
22 10 0
2S 10 0
f
i 16 0 0
! 13 0 0
i
t
i IS 10 0
I
•!
I 25 0 0
! 27 0 0
I
31 0 0
23 0 0
14 0 0
247
236
•j^Lfev:-*'
23
73
45
39
43
52
46
26
34
i.i
44
46
102
247
236
395'*'- 395 •-
17 40
2
29
30
73
47
39
,30
39
l>
52
4t>
26
34
35
48
46
102
IS